ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΕΤΙΚ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΕΤΙΚ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 34/17/2017
ΑΔΑ ΩΟΘΙΟΡ1Π-4ΜΨ
ΑΔΑΜ 17PROC002209405
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear