ΜΕΛΑΝΙΑ -ΤΟΝΕΡ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΕΛΑΝΙΑ -ΤΟΝΕΡ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΕΛΑΝΙΑ -ΤΟΝΕΡ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8858/2017
ΑΔΑ 6ΘΟΟΟΡ1Π-7ΣΩ
ΑΔΑΜ 18PROC003397093
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2018 - Ωρα 10
Αρχείο PDF pdf
Bear