ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 155/09-10-2017
ΑΔΑ Ω718ΟΡ1Π-ΛΘΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear