ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.74/19.
ΑΠΟΦ.Δ.Σ. ΣΥΝ.21/05-12-2019, Θ.1
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 74/19/2019
ΑΔΑ 7ΝΒΜΟΡ1Π-ΥΥΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear