Μάσκες Ο2 τύπου Venturi – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκες Ο2 τύπου Venturi

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μάσκες Ο2 τύπου Venturi
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6424/2017
ΑΔΑ Ω1ΩΧΟΡ1Π-7Τ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear