ΜΑΣΚΕΣ Ο2 -ΝΕΚΡΟΣΑΚΚΟΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΑΣΚΕΣ Ο2 -ΝΕΚΡΟΣΑΚΚΟΙ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ Ο2 -ΝΕΚΡΟΣΑΚΚΟΙ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2426/2018
ΑΔΑ 7ΑΦΘΟΡ1Π-ΠΗΨ
ΑΔΑΜ 18PROC002720907
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear