Μάσκες Χορήγησης Οξυγόνου Ενηλίκων μη Επαναεισπνοής – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκες Χορήγησης Οξυγόνου Ενηλίκων μη Επαναεισπνοής

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2.000 τεμάχια
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 1.400,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 17/12-03-2021
ΑΔΑ 9ΕΩΠΟΡ1Π-ΠΥΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear