Μάσκες χορήγησης Ο2 μη επανεισπνοής ενηλίκων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκες χορήγησης Ο2 μη επανεισπνοής ενηλίκων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μάσκες χορήγησης Ο2 μη επανεισπνοής ενηλίκων
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6422/2017
ΑΔΑ ΩΙΣΠΟΡ1Π-ΕΥΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear