Μάσκες χορήγησης Ο2 μη επανεισπνοής ενηλίκων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκες χορήγησης Ο2 μη επανεισπνοής ενηλίκων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας ΤΕΜΑΧΙΑ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ
Μάσκες χορήγησης Ο2 μη επανεισπνοής ενηλίκων 500 620,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7277/2018
ΑΔΑ 60ΑΟΟΡ1Π-ΡΒ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2018 - Ωρα 11:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear