Μάσκες Χορήγησης Ο2 μη Επανεισπνοής Ενηλίκων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκες Χορήγησης Ο2 μη Επανεισπνοής Ενηλίκων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Τεμάχια 500

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 500,00€ +ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 152/11-10-2019
ΑΔΑ 6ΝΤΠΟΡ1Π-7ΡΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear