Μάσκες Χειρουργικές – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκες Χειρουργικές

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 15.000 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.200,00€ + 6% ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 38/30-03-2021
ΑΔΑ ΨΣ0ΝΟΡ1Π-ΙΞ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear