Μάσκες Χειρουργικές και Μάσκες FFP2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκες Χειρουργικές και Μάσκες FFP2

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή «Μάσκα προστασίας αναπνοής FFP2 χωρίς βαλβίδα 5.000 τεμαχίων»,
«Μάσκες χειρουργικές 60.000 τεμαχίων»
Η αξιολόγηση των προσφορών θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής.
Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι 2.703,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6%).
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας.
Αριθμός Εντολής 23/29-03-2022
ΑΔΑ 9ΟΙΙΟΡ1Π-ΗΡ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear