Μάσκες Χειρουργικές – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκες Χειρουργικές

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Μάσκες Χειρουργικές
100.000 τεμάχια
εκτιμώμενη αξία 4.000,00€ χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 95/16-09-2021
ΑΔΑ 697ΩΟΡ1Π-ΓΣΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear