Μάσκα Προστασίας Αναπνοής FFP 3 με φίλτρο – ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκα Προστασίας Αναπνοής FFP 3 με φίλτρο – ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μάσκα Προστασίας Αναπνοής FFP 3 με φίλτρο
150 τεμάχια
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.500,00€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 22/18-03-2020
ΑΔΑ 6ΑΕΒΟΡ1Π-ΨΝΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear