ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΣΠΕΥΣΙΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΣΠΕΥΣΙΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΣΠΕΥΣΙΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Αριθμός Εντολής Ν36/08-10-2020
ΑΔΑ ΨΞΨΔΟΡ1Π-Σ0Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear