Μάσκα Χορήγησης Ο2 Μη Επαναεισπνοής Ενηλίκων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μάσκα Χορήγησης Ο2 Μη Επαναεισπνοής Ενηλίκων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μάσκα Χορήγησης Ο2 Μη Επαναεισπνοής Ενηλίκων
Τεμάχια 800
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 560,00 € + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 109/10-09-2020
ΑΔΑ Ω87ΧΟΡ1Π-ΕΔΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear