Ληξιπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΥ – 5574 Υπηρεσιακό Όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ληξιπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΥ – 5574 Υπηρεσιακό Όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΤΕΟ) ΤΟΥ ΚΗΥ -5574 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 12/23-01-2017
ΑΔΑ 6ΣΞΤΟΡ1Π-687
ΑΔΑΜ 17PROC005742115
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear