Λιπαντικά για τα ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Λιπαντικά για τα ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Λάδια Ιξώδους SAE 10W40 ημι συνθετικά σε συσκευασία (Είκοσι ή Πέντε ή Τεσσάρων Λίτρων) για κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης, 100 λίτρα

Λάδια Ιξώδους SAE 5W30 Συνθετικά σε συσκευασία (είκοσι ή πέντε ή τεσσάρων λίτρων) για κινητήρες πετρελαίου με DPF, 140 λίτρα

Λάδια Ιξώδους SAE 0W30 Συνθετικά σε συσκευασία ενός λίτρου, συμβατά για κινητήρες πετρελαίου Peugeot Boxer με DPF, 160 λίτρα

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 2.458,87 € + ΦΠΑ 24%

Αριθμός Εντολής 118/29-09-2020
ΑΔΑ Ω35ΚΟΡ1Π-1ΦΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear