ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ -ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ -ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ -ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2352/2017
ΑΔΑ 7ΦΥΡΟΡ1Π-Φ1Τ
ΑΔΑΜ 17PROC005880476
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear