ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 406/02-03-2017
ΑΔΑ 7Ξ1ΧΟΡ1Π-9Μ1
ΑΔΑΜ 17PROC005862534
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear