Λαρυγγικές Μάσκες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Λαρυγγικές Μάσκες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΟ1 τμχ 5
ΛΑΡΥΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΟ2 τμχ 15
ΛΑΡΥΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΟ3 τμχ 30
ΛΑΡΥΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΟ4 τμχ 30
ΛΑΡΥΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΟ5 τμχ 5
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3025/2016
ΑΔΑ 72Υ6ΟΡ1Π-ΨΦΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear