Λαρυγγικές Μάσκες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Λαρυγγικές Μάσκες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο1 5
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο2 15
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο3 30
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο4 40
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο5 15

Εκτιμώμενη αξία 1.680,00€ χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 83/02-07-2019
ΑΔΑ Ω5Ψ0ΟΡ1Π-7ΙΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear