ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ . – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ .

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Νο1-5 ΤΕΜΑΧΙΑ , Νο 2-10 ΤΕΜΑΧΙΑ, Νο3-40 ΤΕΜΑΧΙΑ, Νο4-30 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ Νο5-30 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αριθμός Εντολής Ν27/09-06-2020
ΑΔΑ 6Ρ5ΞΟΡ1Π-ΔΘΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear