ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 65/05-05-2017
ΑΔΑ 6ΕΘΥΟΡ1Π-2Η9
ΑΔΑΜ 17PROC006157936
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear