Λάμπα πυρακτώσεως – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Λάμπα πυρακτώσεως

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Λάμπα πυρακτώσεως
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 132Τ/10-10-2018 /2018
ΑΔΑ Ω9ΟΜΟΡ1Π-ΜΩ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear