ΛΑΜΑ CLX MACINTOSH NO.5 ΚΥΡΤΗ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙO ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΕΙΡΑΣ CLX – XLED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΛΑΜΑ CLX MACINTOSH NO.5 ΚΥΡΤΗ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙO ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΕΙΡΑΣ CLX – XLED

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΜΑ CLX MACINTOSH NO.5 ΚΥΡΤΗ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙO ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΕΙΡΑΣ CLX – XLED
Αριθμός Εντολής Ν19/30-05-2020
ΑΔΑ ΨΡΩΗΟΡ1Π-5ΕΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear