ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 103/06-05-2020
ΑΔΑ Ψ1ΤΦΟΡ1Π-ΩΣΜ
ΑΔΑΜ 20PROC006794819
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear