ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ (ΚΟΛΛΑΡΑ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής 67/08-05-2017
ΑΔΑ ΩΑΛΨΟΡ1Π-ΘΗΓ
ΑΔΑΜ 17PROC006165645
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear