Κλιπ Ομφάλιου Λώρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κλιπ Ομφάλιου Λώρου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Κλιπ Ομφάλιου Λώρου
500 τεμάχια
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 200,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 14/12-03-2021
ΑΔΑ Ψ4ΜΥΟΡ1Π-Τ3Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear