Κλιματιστικά δαπέδου τύπου Fan Coil – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κλιματιστικά δαπέδου τύπου Fan Coil

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Κλιματιστικό τύπου Fan Coil 5 τεμάχια
Ποδαράκια έδρασης με καλώδιο (footings) 5 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.900,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 72/30-06-2021
ΑΔΑ 6ΔΦΑΟΡ1Π-Ξ2Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-08-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear