ΚΛΑΣΕΡ 8*32 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΛΑΣΕΡ 8*32

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 8*32
Αριθμός Εντολής 29Λ/22-07-2019/22-07-2019
ΑΔΑ 68Ξ5ΟΡ1Π-4ΧΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear