Κιβώτιο Ταχυτήτων για ασθενοφόρο VW T5 Transporter AXA Βενζίνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κιβώτιο Ταχυτήτων για ασθενοφόρο VW T5 Transporter AXA Βενζίνης

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 5 ΣΧΕΣΕΩΝ VW T5 TRANSPORTER ΒΕΝΖΙΝΗ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WV1ZZZ7HZ9H093837
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:ΑΧΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟ:JQV

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 2.500,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 31/18-03-2021
ΑΔΑ ΩΓ0ΜΟΡ1Π-7ΟΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear