Κινητήρας VW T5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κινητήρας VW T5

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Κινητήρας VW T5
Αριθμός Εντολής 307/26-07-2017
ΑΔΑ Ψ4ΧΝΟΡ1Π-ΦΙ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear