ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ VW ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ1061 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ VW ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ1061 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ VW ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ1061 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8803/2017
ΑΔΑ 6Μ8ΚΟΡ1Π-ΣΨΝ
ΑΔΑΜ 17PROC001806898
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-08-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear