Κινητήρας Εργοστασιακής Ανακατασκευής Mercedes Sprinter 313 CDI – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κινητήρας Εργοστασιακής Ανακατασκευής Mercedes Sprinter 313 CDI

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΠΛΕ. ΜΕ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΟΜΠΛΕ. ΒΟΛΑΝ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΚΟΜΠΛΕ. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ. DPF. ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ. ΕΚΓΧΥΤΗΡΕΣ (ΜΠΕΚ). RΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ RΑIL. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ. ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 1526 αρ. πλαισίου: WDB9066331S913975. αρ.κινητήρα:651955

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται σε 14.516,13€ (χωρίς ΦΠΑ) και 18.000,00€ (με ΦΠΑ).

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016, και το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
Αριθμός Εντολής 90/21-09-2023
ΑΔΑ 6542ΟΡ1Π-Η3Ι
ΑΔΑΜ 23PROC013516816
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear