Κινητήρας Ανακατασκευής Citroen Jumper II RFL & Κιβώτιο Ταχυτήτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κινητήρας Ανακατασκευής Citroen Jumper II RFL & Κιβώτιο Ταχυτήτων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN JUMPER II (RFL)
KHI 6283 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF7ZBTMNB17416327


ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN JUMPER II (RFL)
KHI 6319 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF7ZBTMNB17391221

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN JUMPER II (RFL)
KHI 6319
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟ:2232ΝΟ

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 8.064,52€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 43/01-04-2021
ΑΔΑ ΩΤ2ΒΟΡ1Π-ΛΣΞ
ΑΔΑΜ 21PROC008483461
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear