ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΑΣΚΑ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΑΣΚΑ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΑ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Fr14
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Fr16
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Fr18
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο3
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο4
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο5
ΜΑΣΚΑ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΑ
ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΑ
Αριθμός Εντολής 23/06-02-2018
ΑΔΑ ΩΟΒΙΟΡ1Π-Ο0Α
ΑΔΑΜ 18PROC002782005
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear