ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 180 m2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 180 m2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 180 m2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Π02/20-06-2022
ΑΔΑ ΨΩ86ΟΡ1Π-49Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear