ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 154/06-09-2018
ΑΔΑ ΨΚΙΓΟΡ1Π-ΨΦΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003725838
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear