ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 180m2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 180m2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 180m2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Αριθμός Εντολής Π03/20-06-2022
ΑΔΑ Ψ1ΠΡΟΡ1Π-2ΘΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear