ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΠΟ ΚΟΙΣΠΕ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΠΟ ΚΟΙΣΠΕ)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΠΟ ΚΟΙΣΠΕ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4/2018/2018
ΑΔΑ 6Χ1ΑΟΡ1Π-Δ0Π
ΑΔΑΜ 18PROC003828949
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear