ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 65/10-05-2019
ΑΔΑ 6Ε3ΤΟΡ1Π-ΛΒΑ
ΑΔΑΜ 19PROC005141884
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear