ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 71/20-05-2019
ΑΔΑ ΨΞΝΔΟΡ1Π-ΚΥΓ
ΑΔΑΜ 19PROC005141119
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear