ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 1,5 ώρα εντός ωραρίου
ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 1,5 ώρα εντός ωραρίου
Αριθμός Εντολής 136/06-09-2021
ΑΔΑ ΨΜΛΛΟΡ1Π-Τ08
ΑΔΑΜ 21REQ009327623
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear