ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 191/01-09-2020
ΑΔΑ ΩΑΛ0ΟΡ1Π-Ε3Ι
ΑΔΑΜ 20REQ007451944
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear