ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 190/01-09-2020
ΑΔΑ ΩΣΓΙΟΡ1Π-ΘΑΩ
ΑΔΑΜ 20REQ007453651
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear