ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 153/06-09-2018
ΑΔΑ ΩΤΕ4ΟΡ1Π-ΠΑΨ
ΑΔΑΜ 18PROC003725769
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear