ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 61/21/2021
ΑΔΑ Ψ2ΓΓΟΡ1Π-040
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear