ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-01-2021
Αριθμός Διακήρυξης 13/21/2021
ΑΔΑ 949ΔΟΡ1Π-3Θ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-02-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear