ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ – ΟΜΒΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ – ΟΜΒΡΙΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ:
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ: 3 ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 100Χ100Χ200 CM ΥΨΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 2 ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 100Χ100Χ200 CM ΥΨΟΣ
Αριθμός Εντολής 9/30-01-2019
ΑΔΑ ΩΙ83ΟΡ1Π-0ΑΕ
ΑΔΑΜ 19REQ004391193
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear